Przedstawiona tu strona powstała dzięki pracy Szkoły Języka Tybetańskiego i Tłumaczeń, będącej częścią Fundacji Atijogi, poświęconej nauce języka tybetańskiego, głównie w odniesieniu do różnych szkół i tradycji Dharmy w Tybecie. Jej głównym założeniem jest rozwijanie zdolności prawidłowej wymowy języka tybetańskiego według systemu fonetycznego Drájyór (wymawiaj Dradzior) stworzonego przez Czogjala Namkhai Norbu Rinpocze dla jego uczniów, członków Międzynarodowej Wspólnoty Dzogczen.

Oby przyczyniała się ona do rozwoju i doskonalenia twojej praktyki!

Strona ta powstała dzięki szczodrości Christophera Dye’a oraz Czeskiej Wspólnoty Dzogczen.

Specjalne podziękowania dla Bojidara Lazarova!
Wszystkie sylaby wymówione zostały przez Lobsanga Zatul.

Na język polski stronę przetłumaczył Przemek Kaźmierczak przy cennym, merytorycznym wsparciu Tomka Lipińskiego.

Powstaje również obszerna strona poświęcona nauce dharmicznego języka tybetańskiego, Twoje wsparcie finansowe w rozwój tego projektu jest niesłychanie ważne i decydujące, bardzo o nie prosimy i z góry dziękujemy!

Uwaga: prezentowana tu strona nigdy nie zastąpi właściwego kursu Drájyór, gdzie współpraca nauczyciela i uczniów jest niezbędna: witryna ta zapewnia jedynie materiały wspomagające.