DZIESIĘĆ KOŃCOWYCH SPÓŁGŁOSEK
Ostatnie litery sylab, wymawiane po samogłoskach to:
G, –D*, –B, –(czasami -ƞ pisane małą literą zwłaszcza w piosenkach Khaita), –M, –N*, –R, –L, –N, –S*

(spółgłoski końcowe oznaczone znakiem * powodują zmianę poprzedzającej samogłoski; patrz poniżej i w części dotyczącej samogłosek)

BEZDŹWIĘCZNE

• Końcowe –G jest wymawiane jako bardzo słabe -k, skracające i zatrzymujące poprzedzającą samogłoskę, która nie ulega zmianie. Na przykład:

NAG
LUG
 RIG
DOG
LEG

 

• Końcowe –D jest wymawiane jako bardzo słabe -d, oraz zmienia ono brzmienie samogłoski jej poprzedzającej, zgodnie z zasadami podanymi wyżej:

SÌD
GYÚD
 MED
DÓD
GYÁD

 

• Końcowe –B jest wymawiane jako bardzo słabe -p, skracające i zatrzymujące poprzedzającą samogłoskę, która nie ulega zmianie. Na przykład:

NUB
DRǓB
 DRÍB
LÓB
TRAB

 

NOSOWE (wymawiane jak -ng w języku angielskim).

• Końcowe – (-ƞ kiedy pisane jest małą literą) jest wymawiane jak -ng w angielskim słowie “ring”, gdzie “g” jest nieme, samogłoska przed –N̂ nie ulega zmianie. Dla polskiego ucha zabrzmi to niemal jak polska nosowa samogłoska – np. oƞ podobnie do ą, eƞ jak ę i analogicznie w przypadku innych samogłosek, niewystępujących w języku polskim:

RIN̂
LÚN̂
 DǍN̂
DON̂
KAN̂

 

Końcowe –M jest wymawiane jako -m:

LAM
RIM
 BÙM
DÓM
SEM

 

• Końcowe –N* jest wymawiane jako -n, oraz zmienia ono brzmienie samogłoski jej poprzedzającej, zgodnie z zasadami:

LAN
MUN
 RIN
MÒN
DRÉN

 

SPÓŁGŁOSKI KOŃCOWE WYMAWIANE W LŻEJSZY SPOSÓB

 

• Końcowe –R wymawia się jak lekkie -r:

BǍR
GYÚR
TAR
DOR
SÈR

 

• Końcowe –L jest wymawiane jako lżejsze -l. W dialekcie Tybetu Centralnego zmienia ono brzmienie samogłoski jej poprzedzającej, natomiast w dialekcie Tybetu Wschodniego nie ulega ono zmianie.

NÁL
DRUL
 GYIL
SÒL
DRÈL

 

NIEME SPÓŁGŁOSKI KOŃCOWE

• Końcowe –S pozostaje nieme (nie wymawia się) ale delikatnie wydłuża i zmienia ono poprzedzającą samogłoskę, zgodnie z zasadami:

QOS
LUG
 RIG
TOG
LEG

 

UWAGA:

W wyrazach mających więcej dwie lub więcej sylab, sylaby następujące po pierwszej ulegają następującym zmianom:

• Przydech ulega usunięciu

• Sylaby występujące także w wersji dźwięcznej (GǍ, JǍ, DǍ, BǍ, GYǍ, JYǍ and DRǍ) wymawia się jako dźwięczne.