SAMOGŁOSKI

W systemie Drájyór wyróżnia się 5 samogłosek (w kolejności według alfabetu tybetańskiego):

  A
  I
  E
  U
  O

Brzmienie samogłosek może ulegać zmianom, jednak dzieje się tak tylko wtedy, gdy końcową literą sylaby jest –D, –N lub –S (w niektórych dialektach również -L). 

W każdym innym przypadku oraz wtedy, kiedy to sama samogłoska kończy sylabę (na przykład LÁ) brzmienie samogłosek nie ulega zmianie. 

W przypadku kiedy sylabę kończą litery –D, –N lub –S zmiany wyglądają jak następuje:

zmienia się w otwarte -e (ulega tzw. przegłosowi), tak jak w języku niemieckim w słowach zawierających a umlaut (ä):

DǍD
GYÁN
LAS

 

zmienia się w -ü (ulega tzw. przegłosowi):

GYÚD
MUN
LUS


zmienia się w -ö (ulega tzw. przegłosowi):

JOD
DǑN
QOS

 

pozostaje niezmienne:

ÑID
YIN
RIS

 

jest bardziej ścieśnione, natomiast kiedy literą kończącą sylabę jest -N, wymawia się bardziej otwarte.

MED
LEN
MES