Základní zvuky v drájyóru

V následující interaktivní tabulce, částečně inspirované tradičním tibetským uspořádáním souhlásek, ale adaptovanou pro systém fonetické transkripce Drájyór, jsou slabiky uspořádané do sloupců (1-6) a řádků (1-14) podle způsobu výslovnosti. Sloupce (v řádcích 1-4, první tři z 5., 8. a 9.) seskupují zvuky na základě kritérií jako jsou znělost(fonetika), tón (vysoký nebo nízký), přídech (chybějící, silný, nepatrný) a prenazalizace

(POZNÁMKA Prenazalizaci můžeme zaslechnout pouze v centrální tibetštině v případě mezi dvěma slabikami dvouslabičných slov, ve kterých první (slabika) končí samohláskou a druhá (slabika) začíná prenazalizací. Na příklad: མཁའ་འགྲོ་ wylie: mkha‘ ‚gro, drájyór: KÀDRÒ, zhruba vysloveno ´Khandro´). Ve východním Tibetu je evidentní také na začátku slov.

 

Šest sloupců obsahuje v tomto pořadí:

1 – neznělá, vysoký tón, bez přídechu

2 – neznělá, nízký tón, s mírným přídechem

3 – znělá, nízký tón, bez přídechu

4 – znělá, nízký tón, bez přídechu, prenazalizovaná (pozn.: intenzita prenazalizace se v různých tibetských dialektech výrazně liší)

5 – neznělá, vysoký tón, s přídechem

6 – neznělá, vysoký tón, s přídechem a prenazalizovaná

 

Prvních 5 řádků obsahuje v tomto pořadí:

1 – souhlásky vyslovené v hrdle (veláry, zadopatrová souhláska),

2 – s jazykem dotýkajícím se patra (alveo-palatály)

3 – se špičkou jazyka za zuby (dentály, zubné)

4 – uzavřením rtů (bilabiály, obouretné)

5 – alveoláry afrikáty

 

řádky 6 až 8 obsahují:

6 – velára + zvuk ya

7 – palatála + zvuk ya

8 – postalveolární retroflexní závěrka směrem ke kořenu zubů 😂 (obrácení jazyka dozadu)

 

Zbývající řádky obsahují rozličné zvuky, které je snažší reprodukovat spíše jejich náslechem, než popisem, pokud tomu tak není u výše popsaných.

 

Poznámka k řádku 16. První tři písmena řádku jsou:

A je samohláska ‚a‘ začínající uzavřením hrdla (‚a‘ běžné v západních jazycích)

HĂ je samohláska ‚a‘ začínající otevřeným hrdlem

HA je jednoduše přídech

 

Diakritická znaménka

Diakritickým znaménkům nebo jejich absenci je velmi důležité věnovat značnou pozornost: definují, jak je vyslovena souhláska před samohláskou, nad kterou jsou umístěna, ne samohlásku samotnou. Jinými slovy charakteristiku souhlásky v DRÁJYÓRU definuje diakritické znaménko nebo jeho absence na následující samohlásce.

Existují čtyři možnosti:

  1. Bez diakritického znaménka naznačuje vysoký tón, neznělý, souhlásku bez přídechu; s výjimkou řádků 11-15, kde jsou souhlásky v nízkém tónu.
  2. Caron nebo háček ( ˇ občas ˘ ) označuje souhlásku nízkého tónu, neznělou, s nepatrným přídechem. Souhlásky označené tímto znaménkem (ve sloupci 2) se stanou znělými následují-li ve dvou nebo víceslabičných slovech po první slabice (ad. níže).
  3. Čárka ( ´ ) poukazuje u souhlásek na nízký tón, znělý, bez přídechu (třetí sloupec, řádky 1-9). V ostatních případech v nadpisech sloupců.
  4. Těžký akcent ( ` ) přidává k souhlásce v předchozím sloupci pre-nazalizaci (řádky 1-9, v centrální tibetštině tichá).

 

V DRÁJYÓRU mnoho počátečních zvuků odpovídá několika různým zápisům v tibetském písmu. Tyto slabiky jsou vyslovovány úplně stejně, ale jejich význam je jiný a patří zcela odlišným slovům.

(kliknutím na přehrávače uslyšíte zvuk)

 

1. neznělá, vysoký tón

2. neznělá, nízký tón

3. znělá, nízký tón

4. znělá, nízký tón,

prenazalizovaná

5. neznělá, vysoký tón, s přídechem

6. neznělá, vysoký tón, s přídechem, prenazalizovaná

1 Veláry

GA
KA
v tibetštině odpovídá:
ཀ་ རྐ་ ལྐ་ སྐ་ དཀའ་ བཀའ་ བརྐ་ བསྐ་ ག་ རྒ་ ལྒ་ སྒ་ དགའ་བགའ་ བརྒ་ བསྒ་ མགའ་ འགའ་ ཁ་ མཁའ་ འཁའ་

2 Alveolo-palatály

JA
QA
v tibetštině odpovídá:
ཅ་ ལྕ་ གཅའ་ བཅའ་ ཇ་ རྗ་ ལྗ་ བརྗ་ མཇའ་ འཇའ་ ཆ་ མཆའ་ འཆའ་

3 Dentály

DA
TA
v tibetštině odpovídá:
ཏ་ རྟ་ ལྟ་ སྟ་ གཏའ་བཏའ་
བརྟ་ བལྟ་ བསྟ་
ད་ རྡ་ ལྡ་ སྡ་ གདའ་ བདའ་ བརྡ་ བལྡ་
བསྡ་ ཟླ་ བཟླ་
མདའ་ འདའ་ ཐ་ མཐའ་ འཐའ་
4 Bilabiàly
BA
BǍ
PA
v tibetštině odpovídá:
པ་ ལྤ་ སྤ་ དཔའ་ བ་ རྦ་ ལྦ་ སྦ་ འབའ་ ཕ་ འཕའ་
5 afrikáta
ZA
ZǍ
CA
v tibetštině odpovídá:
ཙ་ རྩ་ སྩ་ གཙའ་ བཙའ་ བརྩ་ བསྩ་ ཛ་ རྫ་   བརྫ་ མཛའ་ འཛའ་ ཚ་ འཚའ་ མཚའ་
6 s -Y (podeps.)
GYA
GYǍ
GYÁ
GYÀ
KYA
KYÀ
v tibetštině odpovídá:
ཀྱ་ རྐྱ་ སྐྱ་ དཀྱ་ བཀྱ་ བརྐྱ་ བསྐྱ་ གྱ་ རྒྱ་ དགྱ་ བགྱ་ བརྒྱ་
སྒྱ་ བསྒྱ་
འགྱ་ ཁྱ་ མཁྱ་ འཁྱ་
palatály s -Y (podeps.)
JYA
JYǍ
JYÁ
JYÀ
QYA
QYÀ
v tibetštině odpovídá:
པྱ་ སྤྱ་ དཔྱ་ བྱ་ སྦྱ་ འབྱ་ ཕྱ་ འཕྱའ་
s -R

(podeps.)

DRA
DRǍ
DRÁ
DRÀ
TRA
TRÀ
v tibetštině odpovídá:
ཀྲ་ ཏྲ་ པྲ་
སྤྲ་ དཔྲ་
གྲ་ དྲ་ བྲ་ སྒྲ་ དགྲ་ བགྲ་
བསྒྲ་ སྦྲ་
མགྲ་ འགྲ་འདྲ་ འབྲ་ ཁྲ་ ཐྲ་ ཕྲ་ མཁྲ་ འཁྲ་ འཕྲ་
 

 

 

 

 

   
 

neznělá, vysoký tón

neznělá, nízký tón

znělá, nízký tón

neznělá, zesílená

   
frikativa
XA
XǍ
   
v tibetštině odpovídá:
ཤ་ ཞ་ གཞའ་  བཞའ་ གཤའ་  བཤའ་ ཤྲ་    
10
sibilanta
SA
SǍ
   
v tibetštině odpovídá:
ས་ ཟ་ གཟའ་ བཟའ་ སྲ་ གསའ་ བསའ་ བསྲ་    
 

 

 

 

 

 

 
 

nízký tón

vysoký tón

nosovější

nosovější

vysoký tón

nosovější
11

nazály

N̂A
N̂Á
ŊÀ
ÑA
ÑÁ
ÑÀ
v tibetštině odpovídá:
ང་ རྔ་ ལྔ་ དངའ་ མངའ་ སྔ་ བསྔ་ ཉ་ རྙ་ གཉའ་ མཉའ་
བརྙ་ མྱ་ རྨྱ་
སྙ་ བསྙ་ སྨྱ་
12 nazály NA
MA
v tibetštině odpovídá:
ན་ རྣ་ མནའ་  བརྣ་ གནའ་ སྣ་ བསྣ་ སྣྲ མ་ རྨ་ དམའ་ སྨ་ སྨྲ་
 
           
 

nízký tón

vysoký tón

 nízký tón

vysoký tón

   
13 polovokály YA
WA
   
v tibetštině odpovídá:
ཡ་ གཡའ་ དབྱ་  རྱ་ ཝ་ དབའ་    
14 likvida RA
       
v tibetštině odpovídá:
ར་ དབྲ་        
15 likvida LA
       
v tibetštině odpovídá:
ལ་ ཀླ་ གླ་ བླ་ རླ་ སླ་        
 

 

 

       
 

neznělá, vysoký tón

neznělá, nízký tón

neznělá, s přídechem,

vysoký tón

neznělá, vysoký tón

neznělá, nízký tón

znělá, nízký tón

16 ostatní  A
HǍ
HA
HRA
LHA
-VA
v tibetštině odpovídá:
ཨ་ འ་ ཧ་ ཧྲ་ ལྷ་ -བ་