SAMOHLÁSKY

V drájyóru existuje pět samohlásek (pořadí dle tibetštiny)

  A
  I
  E
  U
  O

Zvuk samohlásky se může měnit v závislosti na tom, co následuje:

Před všemi příponami a ve slovech bez přípony (př. LÁ) zůstávají samohlásky bez změny.

POUZE před příponami –D, –N a –S (v některých dialektech také -L) se objevují následující změny:

 

A se stává otevřeným e, jako u německé přehlásky (ä):

DǍD
GYÁN
LAS

 

U se stává ü:

GYÚD
MUN
LUS


O
 se stává ö:

JOD
DǑN
QOS

 

I zůstává bez změny (jako v češtině):

ÑID
YIN
RIS

 

E je uzavřené e, otevřenější před -N: 

MED
LEN
MES