DESET PŘÍPON

Přípony vyslovované po samohlásce jsou:

G, –D*, –B, – (někdy -ƞ zvláště v písních Khaita, které jsou malými písmeny), –M, –N*, –R, –L, –N, –S*

(přípony s * způsobují změnu u předcházející samohlásky podle těchto pravidel)

 

NEZNĚLÉ:

• Přípona –G se vyslovuje jako velmi tiché k, zkracující a zastavující předchozí samohlásku, která zůstává bez změny. Na příklad:

NAG
LUG
 RIG
DOG
LEG

 

• Přípona –D* se vyslovuje jako velmi tiché d, zvuk samohlásky se mění podle těchto pravidel:

SÌD
GYÚD
 MED
DÓD
GYÁD

 

• Přípona –B se vyslovuje jako tiché -p, zkracující a zastavující předchozí samohlásku, která zůstává bez změny. Na příklad:

NUB
DRǓB
 DRÍB
LÓB
TRAB

 

NAZÁLY (vyslovované jako v angličtině)

• Přípona  (jako malé písmeno -ŋ) se vyslovuje jako -ng u anglického slova ring, samohláska zůstává bez změny:

RI
 
DO
KA

 

• Přípona –M se vyslovuje jako české -m:

LAM
RIM
 BÙM
DÓM
SEM

 

• Přípona –N* se vyslovuje jako české -n a zvuk předcházející samohlásky se mění podle těchto pravidel:

LAN
MUN
 RIN
MÒN
DRÉN

 

PŘÍPONY VYSLOVUJÍCÍ SE ZLEHKA

• Přípona –R se vyslovuje zlehka:

BǍR
GYÚR
TAR
DOR
SÈR

 

• Přípona –L se vyslovuje zlehka a zvuk samohlásky se mění u centrální tibetštiny. Podle výslovnosti ve východním Tibetu nicméně přípona -l nemění zvuk samohlásky:

NÁL
DRUL
 GYIL
SÒL
DRÈL

 

NEVYSLOVOVANÁ PŘÍPONA:

• Přípona –S* je tichá (nevyslovená), ale jemně prodlužuje a mění předcházející samohlásku podle těchto pravidel:

QOS
LUG
 RIG
TOG
LEG

 

Poznámka ke slabikám následujícím po první (slabice): Slabiky následující po první (slabice) ve víceslabičných slovech podléhají následujícím změnám:

  • Přídech je odstraněn

  • Slabiky se znělými variantami (GĂ, JĂ, DĂ, BĂ, GYĂ, JYĂ and DRĂ) se vyslovují zněle